Phú Thọ triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử

Ngày 5/5/2015, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn, triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử cho Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai của Cục Thuế, lãnh đạo các phòng, một số đội trưởng đội thuế thuộc chi cục thuế các huyện, thành, thị.

Phú Thọ triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử

Đợt tập huấn này diễn ra nhằm giúp cho cán bộ thuế nắm chắc về nội dung, thao tác thuần thục các bước của quy trình nộp thuế điện tử; từ đó hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng nộp thuế điện tử được nhanh chóng, chính xác.

Từ đó, các cán bộ dự tập huấn đã được phổ biến về tổng quan hệ thống nộp thuế điện tử; quy trình đăng ký và nộp thuế điện tử; hướng dẫn sử dụng phân hệ nộp thuế điện tử. Đặc biệt, các cán bộ đã được thực hành thành thạo các bước, các thao tác của quy trình nộp thuế điện tử.

Sau hội nghị, các đơn vị thuế sẽ phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn rộng rãi, hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ và thực hiện nộp thuế điện tử...

(T.H)