Phương án kê khai và nộp thuế của Uber

(eFinance Online) - Liên quan tới chính sách thuế và quản lý thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan tại Việt Nam, Bộ Tài chính khẳng định: Doanh nghiệp này phải ủy quyền cho Công ty TNHH Uber Việt Nam hoặc một tổ chức khác kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN vào ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ quy định.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được hưởng là 3%. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế TNDN trên doanh thu được hưởng là 2%. 

Với tổ chức kinh doanh vận tải có ký hợp đồng với Uber B.V Hà Lan, các đơn vị này có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN với phần doanh thu được hưởng theo hợp đồng. Khoản doanh thu này không bao gồm phần doanh thu của Uber B.V Hà Lan.

Các cá nhân kinh doanh vận tải ký hợp đồng với Uber B.V Hà Lan sẽ nộp thuế GTGT, TNCN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được hưởng, không bao gồm phần doanh thu của phía Uber. Qua đó, tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưởng là 3%. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế TNCN trên doanh thu được hưởng là 1,5%. 

Uber Việt Nam hoặc một tổ chức được phía Uber B.V Hà Lan ủy quyền có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(T.H)