Quảng Nam: 96,72% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng

(eFinance Online) - Thời gian qua, Cục thuế tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng theo dõi diễn biến và đôn đốc doanh nghiệp tham gia khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/8/2016 đã có 4.978/5.147 doanh nghiệp đang hoạt động (DN có mã số thuế 10 số) thực hiện khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 96,72%.

Đã có 4.610/5.147 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 90%, cũng trong tháng 8 phát sinh 1.986 chứng từ nộp thuế trong đó có đến 1.592 chứng từ nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 80,16% với tổng số thuế các doanh nghiệp nộp trong tháng 8 là 942,124 tỷ đồng trong đó có 881,095 tỷ đồng được nộp bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 93,52%. 

Cục thuế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, thu ngân sách nội địa thực hiện trong tháng 8 đạt được 1.263 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2016 tổng thu là 8.515 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh, đạt 80% dự toán phấn đấu và tăng 49,5% so cùng kỳ năm 2015.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã được Cục Thuế Quảng Nam chú trọng ngày từ đầu, qua 8 tháng đã quyết định tiến hành thanh tra thuế 64 cuộc, kết quả đã xử lý được 50 cuộc, đạt 65,8% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, tổng số tiền truy thu thuế và xử phạt qua thanh tra là 41,518 tỷ đồng, trong đó đã nộp vào ngân sách 27,245 tỷ đồng; giảm lỗ 34,810 tỷ đồng; giảm khấu trừ 309,5 triệu đồng. 

(T.H)