Quảng Nam: 96,72% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng

(eFinance Online) - Cục thuế Quảng Nam cho biết,  tính đến cuối ngày 31/8/2016 toàn tỉnh đã có 4.978/5.147 doanh nghiệp đang hoạt động (DN có mã số thuế 10 số) thực hiện khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 96,72%.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng trong tháng 8, đã có 4.610/5.147 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 90%, ghi nhận  phát sinh 1.986 chứng từ nộp thuế trong đó có đến 1.592 chứng từ nộp thuế bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 80,16% và tổng số thuế các doanh nghiệp nộp trong tháng 8 là 942,124 tỷ đồng trong đó có 881,095 tỷ đồng được nộp bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 93,52%. 

Riêng Chi cục Thuế Đại Lộc đã có 289/295 doanh nghiệp thực hiện đăng ký khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 99%, có 282/295 doanh nghiệp đã đăng ký với ngân hàng, đạt tỷ lệ 95,59%. Trong tháng 8 có 92/97 chứng từ nộp thuế bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 94,85% và có hơn 1,900 tỷ đồng/1,918 tỷ đồng tiền thuế được nộp bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 99,07%.  

Các Chi cục Thuế Quế Sơn, Núi Thành, Nam Trà My kết quả của 3 tiêu chí đều đạt trên 90%...

(PV)