Quảng Nam: 99, 24% DN đăng ký khai thuế điện tử

Thông tin từ Cục thuế tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 11/8 toàn tỉnh có 4.488 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, đã có 4.454 DN thực hiện khai thuế điện tử, đạt 99, 24%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong số này, có 4.151 DN đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế đạt 92,4%, trong đó, có 3.561 DN đăng ký xác nhận tài khoản với các ngân hàng thương mại, đạt 79,34% đã có 1.234 DN thực hiện nộp thuế thành công, với số tiền thuế nộp qua phương thức điện tử là 204,91 tỷ đồng.

Như vậy, Cục Thuế Quảng Nam đã vượt mức chỉ tiêu 90% mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề ra đến 30/9/2015.

(T.H)