Quảng Nam cảnh báo doanh nghiệp về quyết định thanh tra thuế giả mạo

Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, Chi cục Thuế huyện Đại Lộc đã có văn bản báo cáo Cục Thuế Quảng Nam về việc khả nghi quyết định thanh tra thuế của Cục Thuế có dấu hiệu giả mạo.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trước đó, ngày 26/10/2015 ông Trần Công Thỉnh là Kế toán trưởng của Công ty TNHH Thanh Ninh đến trình bày sự việc và cung cấp cho Chi cục Thuế một bản Quyết định số 76/QĐ-CT đề ngày 24/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH Thanh Ninh (bản photo). Chi cục Thuế Đại Lộc yêu cầu ông Thỉnh cung cấp bản quyết định có dấu đỏ, nhưng ông Thỉnh nói họ gửi đến bằng đường email và sau đó ngày 27/10/2015 Chi cục Thuế Đại Lộc đã nhận được bản quyết định này bằng đường email có dấu đỏ (do ông Thỉnh cung cấp).

Qua xem xét Quyết định số 76/QĐ-CT ngày 24/8/2015 do ông Thỉnh chuyển đến, Chi cục Thuế Đại Lộc nhận thấy có dấu hiệu giả mạo và kịp thời báo cáo cho Cục Thuế Quảng Nam biết để ngăn ngừa tình trạng giả mạo quyết định thanh tra thuế để lừa đảo doanh nghiệp.

Đại diện của Chi cục cho biết, hàng năm Cục Thuế xây dựng kế hoạch thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp vào đầu năm, nếu doanh nghiệp thuộc diện phải thanh tra thuế đều được Cục Thuế gửi văn bản thông báo trước. Trước khi tiến hành thanh tra, cơ quan thuế gửi quyết định thanh tra qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm có hồi báo trước thời gian 3 ngày, không có chuyện gửi quyết định thanh tra qua đường email.

(PV)