Quảng Nam đang triển khai tập huấn hệ thống TMS

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Cục thuế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tập huấn về ứng dụng Hệ thống quản lý thuế tập trung cho các cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế của 18 huyện thành phố.

Quảng Nam đang triển khai tập huấn hệ thống TMS

Ứng dụng Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) là hệ thống quản lý thuế tích hợp cho phép quản lý và lưu trữ tập trung thông tin quản lý tất cả các sắc thuế trên phạm vi toàn quốc để đáp ứng các nghiệp vụ quản lý thuế tập trung.

Ứng dụng TMS được triển khai sẽ thay thế toàn bộ 16 ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý thuế đang triển khai tại Cục Thuế và Chi cục thuế, đáp ứng được toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ như: Đăng ký thuế, Quản lý hồ sơ, Quản lý và Xử lý kê khai, quyết toán thuế, Kế toán thuế nội địa, Quản lý nợ, Sổ sách, Báo cáo phân tích, đánh giá.

Đợt tập huấn với thời gian 18 ngày (từ ngày 20/8/2015) gồm 04 lớp: Lớp đào tạo phân hệ Quản lý hồ sơ (3 ngày), lớp đào tạo phân hệ Xử lý Tờ khai và kế toán Thuế (10 ngày). Lớp đào tạo phân hệ tuân thủ (3 ngày), lớp đào tạo phân hệ  khai thác dữ liệu (2 ngày).

Cục thuế sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp tập huấn về tổng quan ứng dụng và khai thác dữ liệu trên ứng dụng TMS cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục trong thời gian tới.

(PV)