Quảng Nam: Mới có 361 đơn vị kê khai thuế qua mạng

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai đến các doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế tại Quảng Nam thực hiện kê khai thuế qua mạng điện tử. Tuy nhiên, đến nay mới có 361 đơn vị thực hiện kê khai thuế qua mạng điện tử. Cục Thuế Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2014, có 90% doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Nhằm tiếp tục mở rộng khai thuế qua mạng đến các doanh nghiệp, tổ chức, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh hoạt động này.

Cụ thể, Cục Thuế Quảng Nam xây dựng kế hoạch triển khai kê khai thuế qua mạng tại các huyện, thành phố khi có đủ điều kiện theo yêu cầu. Trước mắt, triển khai chương trình quản lý thuế cấp cục tại chi cục thuế các thành phố: Tam Kỳ và Hội An; hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế qua mạng tại 2 thành phố này và hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Nam thường xuyên tổ chức, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức ngành Thuế và nhân viên khai báo thuế của các doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế nắm vững tính năng ứng dụng, quy trình thao tác khi kê khai thuế qua mạng điện tử. Đồng thời, Cục thuế làm việc với các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ chứng thư số theo quy định của pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký cấp chứng thư số và làm thủ tục chuyển đổi sang thực hiện kê khai thuế qua mạng điện tử.

Thêm vào đó, Cục Thuế Quảng Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị cấp dịch vụ chứng thư số để hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập thực hiện khai thuế qua mạng điện tử ngay sau khi cấp giấy đăng ký doanh nghiệp. Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế nộp hồ sơ đăng ký khai thuế, tổ chức cấp phát hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng điện tử tại bộ phận "một cửa" của cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp khẩn trương làm việc với cơ quan thuế để được hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng ký kê khai thuế, nộp thuế và giao dịch với cơ quan thuế thông qua mạng điện tử.

(Phương An)