Quảng Nam: Tình hình khai và nộp thuế điện tử đã có tiến bộ rõ rệt

(eFinance Online) -Báo cáo tháng 5 của Cục Thuế Quảng Nam cho biết, trong tháng 5 ngành Thuế tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt 1.332 tỷ đồng và lũy kế 5 tháng đầu năm 2018 tổng thu ngân sách là 6.992,3 tỷ đồng, đạt hơn 45% dự toán pháp lệnh, đạt 42,3% dự toán phấn đấu, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tại cơ quan Cục Thuế thu 5.922,8 tỷ đồng, đạt 43,6%; 18 Chi cục Thuế thu 1.069,4 tỷ đồng, đạt 56,3%. Nếu trừ đi số thu từ tiền sử dụng đất, thì tổng thu là 6.631,tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán pháp lệnh, đạt 42,4% dự toán phấn đấu, tăng hơn 26% so cùng kỳ.

Những chi cục có số thu lớn phải kể đến như Hội An (dự toán thu 513 tỷ đồng), đã thu hơn 255 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán; Tam Kỳ (dự toán thu 408 tỷ đồng) đã thu 215 tỷ đồng, đạt gần 53%. Có 4 Chi cục Thuế kết quả thu tăng đột biến, như Thăng Bình thu 87/107 tỷ đồng, đạt 81%; Đại Lộc thu 83/104 tỷ đồng, đạt 80%, Phú Ninh thu 30/44 tỷ đồng, đạt 67% và Điện Bàn thu 157/247,5 tỷ đồng, đạt 63,3%.

Bên cạnh đó, tình hình thực hiện khai và nộp thuế điện tử trong tháng 5/2018 đã có tiến bộ rõ rệt. Tính đến ngày 31/5/2018 toàn tỉnh có 5.863 doanh nghiệp (mã số thuế 10 số) đăng ký với cơ quan thuế và ngân hàng về khai thuế điện tử, đạt 93,6% so với số doanh nghiệp đang hoạt động; trong tháng 5 có 2.862 chừng từ nộp thuế được thực hiện điện tử, đạt 93% trong tổng số chứng từ nộp thuế và có hơn 944 tỷ đồng nộp thuế điện tử, đạt 97,5%.

Trong đó, có 15 Chi cục Thuế (Nam Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn, Quế Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Đại lộc, Nông Sơn, Nam Trà My, Phú Ninh, Hiệp Đức, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và Núi Thành) đều đạt cả 3 tiêu chí khai, nộp thuế điện từ trên 95%. Chi cục Thuế Tiên Phước và Phòng Kiểm tra thuế số 02 đạt 2 tiêu chí trên 95%. Chi cục Thuế TP Hội An đạt một tiêu chí, số tiền nộp điện tử 95%.

(PV)