Quảng Nam: Triển khai mạnh mẽ nộp thuế điện tử, thực hiện tốt Nghị quyết 19

Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế tỉnh Quảng Nam năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng ngành thuế tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

9.567,4 tỷ đồng là kết quả thu NSNN năm 2015 của tỉnh Quảng Nam. Con số đó đã cho thấy sự bức phá kỷ lục về thu ngân sách qua 18 năm kể từ khi tái lập tỉnh, tăng gấp 47 lần so với năm 1997 khi tỉnh Quảng Nam mới tái lập, vượt 50,7% dự toán pháp lệnh, vượt 36,7% dự toán phấn đấu và tăng 55,5% so với cùng kỳ năm 2014 (số tuyệt đối tăng hơn 3.400 tỷ đồng).

Điểm nổi trội nhất có lẻ phải nhắc tới nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế dân doanh, năm 2015 lĩnh vực này đóng góp 6.476,6 tỷ đồng, chiếm thế áp đảo đến 67,6% tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế quản lý. Nổi bật là Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải đã làm nên cú hích bất ngờ, nộp ngân sách nội địa đến 5.340,7 tỷ đồng, vượt 77,7% dự toán, tăng 96% so cùng kỳ năm trước (chưa kể thuế xuất nhập khẩu).

Trong năm 2015, đã có 18/19 đơn vị thu của Cục Thuế đều đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh, trong đó có 7 đơn vị đạt cao là Nam Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My, Núi Thành, Duy Xuyên và Văn phòng Cục Thuế; một đơn vị không hoàn thành dự toán là Chi cục Thuế huyện Phước Sơn (88,5%).

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành Thuế cả tỉnh đã thực hiện mạnh mẽ việc triển khai cho doanh nghiệp (DN) thực hiện khai và nộp thuế điện tử, kết quả cuối năm 2015 có 4.598 trên tổng số 4.665 DN thực hiện đăng ký khai thuế điện tử (mã số thuế 10 số), đạt 98,5%; có 4.360 trên tổng số 4.665 DN đăng ký NTĐT qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và NHTM, đạt tỷ lệ 93,5% (chỉ tiêu là 90%).

Trong tháng 12/2015 đã có 1.078,3 tỷ đồng tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử đạt 99% tổng số tiền thuế nộp vào NSNN. Đặc biệt có 6 đơn vị hoàn thành cả 3 tiêu chí là: Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Duy Xuyên, Nam Giang và Nam Trà My..

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm qua đã thể hiện tích cực, trong năm đã tiến hành kiểm tra 82 đơn vị, xử lý được 78 đơn vị, số tiền truy thu xử phạt sau thanh tra là 40,7 tỷ đồng và đã thu vào NSNN được 39,36 tỷ đồng (bình quân 1 cuộc thanh tra truy thu 521,5 triệu đồng). Kiểm tra đã thực hiện 25.217 hồ sơ của người nộp thuế, số thuế điều chỉnh 2,3 tỷ đồng; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 662 lượt, truy thu 48,87 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3,5 tỷ đồng, giảm lỗ 89,9 tỷ đồng.

Đánh giá cao những thành tựu của ngành thuế tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng yêu cầu ngành thuế tiếp tục phát huy thành công trong huy động nguồn lực tài chính cho NSNN nói chung và đóng góp xây dựng quê hương Quảng Nam nói riêng. Đồng thời tập trung cải cách tốt thủ tục hành chính, xây dựng phong cách thái độ phục vụ người nộp thuế theo phương châm của ngành; lưu ý sớm tham mưu cho tỉnh chỉ đạo ngay trong tháng đầu, quý đầu về công tác quản lý thuế và thu ngân sách trên địa bàn.

(T.H)