Quảng Ngãi quyết liệt đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng

Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai kê khai thuế qua mạng internet, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và thực hiện có hiệu quả việc kê khai thuế qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ Cục Thuế Quảng Ngãi sẽ không nhận hồ sơ giấy sau 01/8/2015.

 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục Thuế Quảng Ngãi thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện kê khai thuế qua mạng internet, tổ chức triển khai và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích cực chuyển sang áp dụng thực hiện hình thức nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet.

Cục Thuế Quảng Ngãi chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thông suốt đường truyền, bảo mật thông tin cho các doanh nghiệp khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet.

Ngoài ra, Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức tập huấn đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; công bố đường dây nóng để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh các vướng mắc và cử cán bộ thường xuyên trực trả lời, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh. Rà soát người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị chưa kê khai thuế qua mạng phải đăng ký thực hiện kê khai thuế qua mạng internet; sau ngày 01/8/2015, Cục Thuế Quảng Ngãi không nhận hồ sơ bằng giấy của doanh nghiệp.

Cục Thuế Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết đăng ký tham gia thực hiện kê khai thuế qua mạng internet. Đến ngày 01/01/2015, đảm bảo tất cả doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ngãi phải kê khai thuế qua mạng theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung...

(T.H)