Quảng Ninh: 99% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử

Cục thuế Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh đã có 99% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử và 97% doanh nghiệp kết nối thành công với dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn năm 2011 - 2020, trong nhiều năm qua, ngành Thuế Quảng Ninh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT). 

Cục Thuế Quảng Ninh đã thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuế, đã đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, đồng thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuế tại trụ sở cơ quan thuế các cấp. Cục Thuế tập trung đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hỗ trợ NNT thực hiện các thủ tục hành chính thuế. 

Trong thời gian tới, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu nộp thuế nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi tối đa cho NNT.

(T.H)