Quảng Ninh: Miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất

Ngày 24/9/2015, UBND Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2792/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, các dự án đầu tư xã hội hóa thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp thuộc khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa, thì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng các tiêu chí quy, loại hình quy mô theo quy định của Chính phủ tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013; các dự án đề xuất phải được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư. Đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giám định tư pháp, thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2015.

(PV)