Quảng Ninh thành lập chi cục thuế khu vực

(eFinance Online) -Cục Thuế Quảng Ninh đã chính thức trở thành địa  phương đầu tiên thực hiện thí điểm hợp nhất các chi cục thuế huyện, thị xã thành các chi cục thuế khu vực.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Theo đó, Chi cục Thuế TP. Uông Bí và Chi cục Thuế thị xã Quảng Yên sẽ hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên; Chi cục Thuế huyện Tiên Yên, Chi cục Thuế huyện Bình Liêu và Chi cục Thuế huyện Ba Chẽ thành Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ; Chi cục Thuế huyện Hải Hà và Chi cục Thuế huyện Đầm Hà thành Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà.

Việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế huyện, thị xã thành các chi cục thuế khu vực sẽ được Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh triển khai trong 2 đợt. Trong đợt triển khai thí điểm đầu tiên này, sẽ sáp nhập 7 chi cục thuế hiện tại còn 3 chi cục (giảm 4 chi cục). Đợt 2 sẽ tiếp tục sắp xếp các chi cục thuế còn lại, giảm 3 chi cục. Như vậy, sau khi sắp xếp, từ 14 chi cục thuế, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ còn 7 chi cục thuế, giảm 50% theo đúng với chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn làm tốt công tác ổn định tình hình sau hợp nhất, đảm bảo mục tiêu không làm ảnh hưởng, gián đoạn công tác thu ngân sách trên địa bàn. Kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để có phương án xử lý ngay.

(PV)