Quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2013/TT-BTC thay thế Thông tư số 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 01/11/2013, mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký lần đầu kèm theo biển số được áp dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện như sau:

Đối với ô tô; trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe.

Đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách là 2.000.000 - 20.000.000 đồng/lần/xe.

Đối với xe máy trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống có mức lệ phí là 500.000 - 1.000.000 đồng/lần/xe.

Đối xe máy trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng có mức lệ phí là 1.000.000 - 2.000.000 đồng/lần/xe.

Đối với xe máy trị giá trên 40.000.000 đồng có mức lệ phí là 2.000.000 - 4.000.000 đồng/lần/xe.

Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp được miễn nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông, cụ thể: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc; Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao uỷ quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ; Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác.

(PV)