Quy định mức thu phí quản lý chất lượng nuôi trồng thủy sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 204/2013/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, từ ngày 10/2/2014, sẽ áp dụng mức phí 50.000 đồng cho việc cấp giấy chứng nhận chất lượng giống thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận chất lượng chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản đối với 1 sản phẩm; cấp giấy thay đổi thông tin của sản phẩm đã có trong danh mục; cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, thực vật thuỷ sản.

Trong khi đó, phí kiểm tra chất lượng lô hàng được tính bằng 0,095% giá trị lô hàng (tối thiểu 285.000 đồng, tối đa 9.500.000 đồng) đối với thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn thuỷ sản nhập khẩu; hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất nhập khẩu; thức ăn, hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất xuất khẩu; con giống.

Tổng số tiền phí thu được, cơ quan thu được trích 90% trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho các nội dung chi. Số tiền còn lại (10%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

(T.H)