Quy định quản lý kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Vừa qua, Liên Bộ Tài chính - Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, kể từ ngày 14/3/2014, mức chi tối đa cho các hoạt động xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch dao động từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng; chi cho việc biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù trong khoảng 300.000 đồng đến 1 triệu đồng; tổ chức cuộc thi, hội thi có mức chi tối đa 10 triệu đồng cho việc thuê hội trường và thiết bị phục vụ sân khấu...

Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo nguyên tắc: Kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp.

(T.H)