Quy định thu phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp (UTTP) về dân sự.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014, tổ chức/cá nhân có yêu cầu thực giải quyết vụ việc dân sự, làm phát sinh thực hiện UTTP về dân sự với quốc gia/vùng lãnh thổ khác phải nộp phí cho mỗi bộ hồ sơ, cụ thể:

- Nộp tại Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh 150.000 đồng, đối với UTTP về dân sự của VN ra nước ngoài.

- Nộp tại Bộ Ngoại giao 1.000.000 đồng, đối với UTTP về dân sự tại VN của quốc gia không cùng VN ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

- Nộp tại Bộ Tư pháp 1.000.000 đồng, đối với UTTP về dân sự tại VN của quốc gia đã cùng VN ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự có thu phí.

(T.H)