Quý I: Ngành Thuế đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử

(eFinance Online) -Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Ngành Thuế đã triển khai nhiều nhiệm vụ trong đó có thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng…
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

218 DN thực hiện xuất hóa đơn điện tử có xác thực

 Quý I, Ngành Thuế thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế. Tổng cục Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 25/2/2018 có 218 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với 274,158 hóa đơn đã được xác thực, tổng doanh thu xác thực là hơn 4.500 tỷ đồng với số thuế xác thực gần 380 tỷ đồng.

Ngày 16/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 526/QĐ-BTC về việc mở rộng  phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo Quyết định này, phạm vi thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC năm 2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (Quyết định 1209) được Bộ Tài chính mở  rộng áp dụng cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Thuế căn cứ hệ thống công nghệ thông tin quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế để quyết định lựa chọn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế ngoài các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM quy định tại Điều 2 Quyết định 1209 và Quyết định này.

Về việc triển khai mở rộng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Bộ Tài chính ký công văn gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

2.310 DN tham gia hoàn thuế điện tử

Ngành Thuế cũng tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng.

Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc. Từ ngày 01/01/2018 tính đến ngày 25/2/2018 đã có 14.620 tờ khai đã gửi đến cơ quan thuế (trong đó Cục Thuế Hà Nội là 3.872 tờ khai, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh là 10.748 tờ khai) với tổng số tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế là 3.597 (trong đó Cục Thuế Hà Nội là 1.640 tài khoản và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh là 1.957 tài khoản).

Về nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã kết nối dữ liệu thành công với 03 Ngân hàng thương mại (Ngân hàng VietcomBank, Ngân hàng VietinBank, Ngân hàng AgriBank) và đang triển khai dịch vụ tới người dân.

Liên quan tới nhiệm vụ thí điểm triển khai khai và nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ (LPTB), Tổng cục Thuế đã phối hợp Cục Đăng kiểm, Cục CSGT và các Ngân hàng hoàn thiện hệ thống, ứng dụng và triển khai dịch vụ khai, nộp lệ phí trước bạ ôtô xe máy bằng phương thức điện tử từ tháng 8/2017. Sau khi triển khai thử nghiệm hệ thống khai, nộp điện tử LPTB tại 02 đại lý (Trường Hải, Honda) có xe đăng ký trên địa bàn quận Ba Đình, Hai Bà Trưng thuộc thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hệ thống, ứng dụng sẵn sàng cho việc triển khai.

Ngày 22/01/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp LPTB đối với ô tô, xe máy. Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với Cục CSGT, Cục ĐK hoàn thiện và ký quy chế phối hợp làm căn cứ pháp lý cho việc triển khai. Dự kiến trong Quý I/2018 sẽ thực hiện triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, ngày 04/08/2017, hệ thống mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 25/2/2018: tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 2.310 trên tổng số 2.464 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 93,75%; số hồ sơ tiếp nhận là 2.958 hồ sơ trên tổng số 3.136 hồ sơ đạt tỷ lệ 94,32%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 2.037 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là  hơn 9.524 tỷ đồng.

(PV)