Quy trình giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần

(eFinance Online) - Cục Thuế TP Hà Nội vừa có hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần để NNT và CBCC thuế biết, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Các bước quy trình như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm thuế (MGT)

Việc tiếp nhận hồ sơ MGT của người nộp thuế (NNT) được thực hiện theo quy định của Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của NNT theo cơ chế “một cửa” ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

a. Trong vòng 1 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các thủ tục hồ sơ liên quan. Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thiếu, khai sai hoặc thiếu hồ sơ, thủ tục hoặc có nghi vấn thì có thông báo giải trình bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ theo mẫu 06/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình này.

b. Xử lý hồ sơ khi đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định: Căn cứ quy định tại điều khoản tương ứng của Hiệp định và hướng dẫn tại Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, để xác định hồ sơ của NNT có đủ điều kiện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định.

- Đối với hồ sơ đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định: Cán bộ lập tờ trình theo mẫu số 07/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình này, bản nhận xét kết quả kiểm tra theo mẫu số 08/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình này và công văn trả lời theo mẫu số 09A/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình này trình Lãnh đạo Phòng, trình Lãnh đạo Cục.

- Đối với hồ sơ không đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định hoặc có một phần thuế của hồ sơ không đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì dự thảo công văn trả lời theo mẫu số 09B/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình này và Tờ trình Lãnh đạo Cục theo mẫu số 07/QTr-MGT ban hành kèm theo Quy trình này về số tiền không đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Đối với số tiền đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì được thực hiện như đối với hồ sơ đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã nêu trên.

Bước 3: Công văn miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Lãnh đạo Cục Thuế duyệt hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định, ký theo thẩm quyền quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.

Bước 4: Lưu hành công văn xác nhận miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Được biết, Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với thu nhập với 76 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Một trong các công việc xử lý hồ sơ Hiệp định là xử lý miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Việc xử lý hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định được nhanh chóng, kịp thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài cũng như thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

(T.H)