Quyết liệt ngăn chặn, xử lý các Công ty "ma"

Hiện nay nhiều địa phương trong cả nước xuất hiện các Công ty ma, các Công ty này lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chiếm đoạt ngân sách của nhà nước thông qua việc nhận tiền hoàn thuế GTGT. Trong phần trả lời cử tri mới đây được công bố, Bộ Tài chính đánh giá, sự xuất hiện các “công ty ma” nhằm lợi dụng kẽ hở của pháp luật đã tác động không nhỏ đến việc thu ngân sách và khiến môi trường kinh doanh không lành mạnh, bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.     

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nhiều biện pháp ngăn chặn

Trước tình hình này, Bộ Tài chính triển khai các biện pháp để ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chiếm đoạt ngân sách của nhà nước thông qua việc nhận tiền hoàn thuế GTGT.

Về mặt sửa đổi, hoàn thiện chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 14/01/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Theo đó,  Doanh nghiệp được tự in hoá đơn phải đủ các điều kiện: Có mức vốn điều lệ theo qui định; đã được cấp mã số thuế; có bán hàng hoá, dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm về thuế; có thiết bị đảm bảo việc in và lập hoá đơn. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in (hoặc đặt in) bị xử lý vi phạm về hoá đơn, về thuế hoặc doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế theo qui định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hoá đơn tự in mà phải mua hoá đơn của cơ quan thuế có thời hạn. Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp không được tự in, đặt in hoá đơn phải mua hoá đơn tại cơ quan Thuế. Tổ chức nhận in hoá đơn (kinh doanh in hoá đơn): Phải có giấy phép hoạt động ngành in; không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hoá đơn; phải quản lý, bảo quản khuôn in, phôi in, thanh lý hợp đồng in theo qui định; phải báo cáo định kỳ việc nhận in với cơ quan thuế quản lý.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT sửa đổi, qui định việc khấu trừ, hoàn thuế chặt chẽ hơn. Cụ thể:

Doanh nghiệp không phải kê khai thuế GTGT ở khâu trung gian (không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào) đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng nông, lâm, hải sản chưa qua chế biến. Việc này để phòng ngừa, ngăn chặn việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng nông, lâm, hải sản chưa qua chế biến, sử dụng hoá đơn đầu vào bất hợp pháp để khấu trừ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.  

Doanh nghiệp có: Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (luỹ kế âm 12 tháng liên tục) hoặc mới thành lập từ dự án đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) và có số thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 về việc hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó qui định chặt chẽ các nội dung: Nguyên tắc lập và quản lý Quỹ hoàn thuế; dự toán kinh phí dành cho Quỹ hoàn thuế; quản lý kinh phí dành cho Quỹ hoàn thuế; thực hiện hoàn thuế; quy trình thực hiện chi hoàn thuế; trách nhiệm của các cơ quan: Thuế, kho bạc… trong thực hiện hoàn thuế.

Về phương diện quản lý thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại tất cả các khâu: Kê khai thuế; In ấn, phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn; Giải quyết việc hoàn thuế, quản lý quỹ hoàn thuế theo qui định; Rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, qua đó tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp này để có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, phát hiện việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế GTGT, các doanh nghiệp kinh doanh mua bán hàng nông sản xuất khẩu, kinh doanh hàng hoá qua biên giới đất liền (đặc biệt là xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới Campuchia) tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tính đến hết năm 2013, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 340 doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế GTGT tại Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, xử lý truy thu và truy hoàn: 238,3 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã triển khai ứng dụng phần mềm “đối chiếu bảng kê hóa đơn” tại 63 Cục thuế địa phương. Ứng dụng này là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cơ quan Thuế phát hiện doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hoá đơn.

Đã chuyển sang công an 456 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung chính sách cũng như tăng cường quản lý, Bộ Tài chính đã tăng cường phối hợp với Công an tại địa phương. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với Tổng cục An ninh để cung cấp danh sách một số đối tượng có vi phạm pháp luật về thuế tại tỉnh Đồng Nai, Tây Nguyên, trên cơ sở đó năm 2013 đã chuyển sang cơ quan công an 67 hồ sơ doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hình sự đề nghị điều tra; trong đó, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố 29 doanh nghiệp, bắt giữ 37 đối tượng vi phạm;

Bộ Tài chính cho biết, đã chuyển sang cơ quan công an 456 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, dấu hiệu trốn thuế, dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế, trong đó, cơ quan Công an đã xử lý hình sự 17 vụ, kiến nghị thu hồi 13.9 tỉ đồng; bắt giữ, tạm giữ 12 đối tượng có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế để điều tra, xử lý; khởi tố điều tra 18 vụ có dấu hiệu vi phạm về thuế, trốn thuế. Qua đó góp phần răn đe, ngăn chặn đối với dạng tội phạm này.

Tổng cục Thuế đã trao đổi, tiếp nhận thông tin về giao dịch qua ngân hàng của một số doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ từ Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước (Cục Phòng chống rửa tiền) phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian lận về thuế.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn và xử lý kịp thời các “công ty ma” thành lập để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của ngân sách nhà nước.

Năm 2014, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế trực tiếp thanh tra, kiểm tra tại 11 doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế. Kết quả truy thu và phạt tại 04 doanh nghiệp là: 12,241 tỷ đồng; đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an đối với 04 doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu nghi vấn về thuế. Thực hiện kiểm tra nội bộ tại 10 Cục Thuế, qua kiểm tra đã chấn chỉnh công tác kê khai thuế, hoàn thuế; công tác kiểm tra hoàn thuế; truy thu số thuế hoàn sai vào NSNN và kiến nghị xử lý đối với đơn vị và cá nhân có sai phạm trong công tác kê khai, hoàn thuế và kiểm tra hoàn thuế

(T.H)