Quyết toán sai thuế thu nhập doanh nghiệp

Do sơ suất khi làm quyết toán thuế năm 2006, đơn vị đã tính nhầm số tiền thuế phải nộp. Bây giờ chúng tôi mới phát hiện ra và đã nộp bổ sung cùng với bản giải trình gửi cơ quan thuế. Xin hỏi chúng tôi có bị phạt chậm nộp không? Mức phạt là bao nhiêu? Tự giác nộp thêm vào hay chờ cơ quan thuế ra thông báo?

Quyết toán sai thuế thu nhập doanh nghiệp

Điểm 2, điều 106, chương XII Luật Quản lý thuế quy định: người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

Mức phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)