Quyết toán thuế TNCN với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Tổng cục Thuế vừa có văn bản 2775/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển thì thực hiện thu trên chênh lệch đối với thuế GTGT và thuế TNCN, đồng thời cuối năm thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu có yêu cầu hoàn thuế.

Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn lẻ thì từ 01/7/2013 doanh thu trên hóa đơn là doanh thu ngoài khoán, thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh và nộp thuế khi nhận hóa đơn mà không được trừ vào số thuế khoán phải nộp.

Người nộp thuế chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có nhu cầu quyết toán thuế TNCN thì nên đăng ký sử dụng hóa đơn quyển để thuận lợi khi quyết toán.

(T.H)