Ra mắt Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh

 Ngày 19/11/2015, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Tài chính thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng (TTGCN) trực thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Ảnh: nguồn Thời báo Tài chính.Ảnh: nguồn Thời báo Tài chính.

Theo đó, ông Nguyễn Thới Ánh, Phó trưởng Phòng Thanh tra thuế số 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng TTGCN và 3 phó trưởng phòng gồm: ông Nguyễn Thanh Long, bà Trần Thị Thọ, ông Nguyễn Gia Lâm; đồng thời công bố các quyết định điều động 7 công chức về nhận nhiệm vụ mới tại Phòng TTGCN. 

Trong nhiều năm qua, thực trạng chuyển giá đã gây thất thu cho NSNN rất lớn, nên Tổng cục Thuế đã đề nghị Bộ Tài chính thành lập các Phòng TTGCN tại Tổng cục Thuế và 4 địa phương. Cùng với Phòng TTGCN tại Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương, Phòng TTGCN tại TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành đơn vị chuyên thanh tra các DN có giao dịch liên kết nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi chuyển giá.

(T.H)