Rút thuế TTĐB đối với trò chơi điện tử trực tuyến

Bộ Tài chính vừa có văn bản 14749/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho rút nội dung thu thuế TTĐB đối với trò chơi điện tử trực tuyến khỏi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sau khi rà soát, tổng kết, đánh giá thêm tình hình kinh doanh trò chơi điện tử trực tuyến, ngày 16/10/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản 14749/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho rút nội dung thu thuế TTĐB đối với trò chơi điện tử trực tuyến khỏi dự án Luật.

Bộ Tài chính cho rằng, trong thời gian qua, nhằm phòng chống, hạn chế tác động tiêu cực từ trò chơi điện tử trực tuyến, Chính phủ đã ban hành một số quy định quản lý dịch vụ chơi như: địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách trường học từ 200 m trở lên; bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu đồng đều; bảo đảm diện tích phòng tối thiểu và quy định không được kinh doanh từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

Bên cạnh đó, dịch vụ trò chơi trực tuyến là một loại hình dịch vụ trong ngành công nghiệp Nội dung số được Nhà nước khuyến khích và ưu đãi phát triển (Điều 10 và Điều 26 Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 hướng dẫn Luật Công nghệ thông tin về Công nghiệp Công nghệ thông tin) và tại Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp Nội dung số Việt Nam có xác định: Ngành công nghiệp nội dung số được Nhà nước đặc biệt khuyến khích, ưu đãi đầu tư và hỗ trợ phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm.

Hơn nữa, đối với việc phát hành trò chơi điện tử trực tuyến từ nước ngoài, hiện rất khó quản lý nguồn tiền thanh toán và mục đích thanh toán: Cá nhân có thể trả tiền để mua ứng dụng trên mạng, mua phần mềm hoặc trả tiền mua thẻ trò chơi điện tử trực tuyến,... nên cơ quan quản lý nhà nước rất khó xác định được khoản tiền thanh toán nào là tiền mua thẻ trò chơi điện tử trực tuyến. Đồng thời, do trò chơi trực tuyến được phát hành trên mạng nên không thể xác định được nơi sử dụng dịch vụ (chơi trò chơi) như: Người chơi tại Việt Nam nhưng mở thẻ tín dụng ở nước ngoài để mua thẻ trò chơi điện tử trực tuyến (người nước ngoài, Việt Kiều) hoặc tài khoản ở Việt Nam nhưng chơi trò chơi điện tử trực tuyến ở nước ngoài (du học sinh, lao động làm việc tại nước ngoài, ...).

Nhìn ra các nước trên thế giới cũng chưa có nước nào thu thuế TTĐB đối với trò chơi điện tử trực tuyến. Thêm vào đó, dịch vụ này đang được xã hội quan tâm.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã rút thuế TTĐB đối với trò chơi điện tử trực tuyến.

(T.H)