Sản phẩm rượu sản xuất trong nước phải dán tem trên bao bì sản phẩm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 160/2013/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, từ ngày 01/01/2014, sản phẩm rượu sản xuất trong nước để tiêu thụ, lưu hành trên thị trường phải dán tem trên bao bì sản phẩm. 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại các sản phẩm rượu sản xuất trong nước phải kiểm kê, lập bảng kê sản phẩm rượu còn tồn đến ngày 15/12/2013.

Bảng kê đối với sản phẩm rượu còn tốn đến ngày 15/12/2013 phải được cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra, xác nhận và gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 15/12/2013. Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp căn cứ vào Bảng kê sản phẩm rượu tồn đến ngày 15/12/2013, có xác nhận của cơ quan Quản lý thị trường cùng cấp để bán tem cho các tổ chức, cá nhân tự dán.

(T.H)