Sẽ cấp sinh hoạt phí cho người học năng lượng nguyên tử

Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục & đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch 208 /2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.  

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Thông tư liên tịch  208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT, người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí.

Ngoài ra, những người này còn được cấp tiền sinh hoạt phí hàng tháng với mức sau:

- Trình độ cao đẳng: bằng 1,5 lần mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; bằng 1,0 lần mức lương cơ sở xếp loại học lực khá;

- Trình độ đại học: bằng 2,5 lần mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; bằng 1,5 lần mức lương cơ sở xếp loại học lực khá;

- Trình độ sau đại học: học viên cao học, nghiên cứu sinh được giữ nguyên lương trong thời gian đào tạo và được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 10/02/2015.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hàng năm, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán kinh phí thực hiện.

(T.H)