Sẽ công khai doanh nghiệp trốn thuế

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, đồng thời hạn chế một bộ phận người nộp thuế lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu Ngân sách Nhà nước, từ tháng 3, Tổng cục Thuế sẽ công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế trên website www.gdt.gov.vn

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hoá đơn bất hợp pháp, làm mất hoá đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế; doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác; doanh nghiệp không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật như: Từ chối không cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật và chống, ngăn cản công chức thuế, hải quan thi hành công vụ.

Với mỗi trường hợp vi phạm, cơ quan Thuế sẽ công bố đầy đủ tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh, họ và tên người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, số doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật đang làm đại diện, số chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật và danh sách các thành viên góp vốn. 

(T.H)