Sẽ nâng cấp phần mềm khai thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước

(eFinance Online) - Để đảm bảo quản lý thuế và nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với tiền thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của hàng hoá nhập khẩu bán ra trong nước theo đúng các quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối chiếu, rà soát số thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bán ra trong nước phát sinh từ tháng 01/2016 đến tháng 08/2016. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo công văn số 4254/TCT-KK, đồng chí Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, phân công các phòng, Chi cục Thuế thực hiện rà soát, đối chiếu việc kê khai thuế TTĐB đối với hàng hoá nhập khẩu bán ra trong nước của Người nộp thuế (NNT) từ tháng 01/2016 đến tháng 08/2016, tách riêng số thuế phát sinh phải nộp của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bán ra trong nước. 

Cục Thuế căn cứ  danh sách NNT có nhập khẩu hàng hóa (ô tô nguyên chiếc, bia rượu, thuốc lá, điều hòa…) do Tổng cục Hải Quan cung cấp để thực hiện rà soát, đối chiếu với kê khai của NNT.

Đối với hàng hoá đã nhập khẩu trong năm 2015 nhưng chưa xuất bán chuyển sang năm 2016 (tồn kho đến 31/12/2015), Cục Thuế yêu cầu NNT cung cấp thông tin để rà soát với số kê khai bán ra trong nước trong 8 tháng đầu năm 2016.

Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ thuế phát sinh phải nộp, đã nộp, còn phải nộp trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) và điều chỉnh hạch toán thu NSNN với Kho bạc Nhà nước.

Đối với số tiền thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước còn phải nộp NSNN, cơ quan thuế có thông báo, hướng dẫn NNT nộp NSNN theo tiểu mục 1799 theo quy định của công văn này hoặc điều chỉnh chứng từ nộp không đúng tiểu mục 1799, đảm bảo hạch toán đầy đủ, đúng quy định nguồn thu của Ngân sách Trung ương được hưởng 100% theo quy định. 

Cục Thuế phải hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, điều chỉnh hạch toán số thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước và gửi báo cáo rà soát, đối chiếu của từng NNT về Tổng cục Thuế bằng văn bản chậm nhất trước ngày 01/10/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. 

Từ kỳ tính thuế tháng 09/2016 trở đi, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp các phần mềm ứng dụng khai thuế (HTKK, iHTKK, etax) để hỗ trợ kê khai tách riêng đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bán ra trong nước theo các dòng tên hàng hóa chịu thuế TTĐB được gắn thêm đuôi có chứa ký tự “NK” trong tháng 9/2016.

Căn cứ Thông báo nâng cấp ứng dụng của Tổng cục Thuế, cơ quan thuế hướng dẫn NNT khi kê khai số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa chịu thuế TTĐB khâu nhập khẩu bán ra trong nước tách riêng dòng và ghi rõ tên loại hàng hóa với đuôi có chứa ký tự “NK”, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tách riêng số tiền nộp vào NSNN đối với thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước trên chứng từ nộp tiền vào NSNN hạch toán vào tiểu mục 1799. 

Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo, phân công các phòng, Chi cục Thuế kiểm tra việc kê khai của NNT đối với khoản thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp qua phân tích kê khai, phát hiện NNT có dấu hiệu kê khai không đúng (như số lượng hàng hoá nhập khẩu bán ra trong nước không phù hợp với số lượng nhập khẩu, kê khai giá bán trong nước chưa phù hợp với giá thị trường...) thì thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

(PV)