Sẽ thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử tại một số Tỉnh, Thành phố trong quý III

(eFinance Online) - Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, việc thí điểm hoàn thuế điện tử dự kiến sẽ được thực hiện tại một số Tỉnh, Thành phố trong quý III/2016.  
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hiện nay Tổng cục Thuế đang trong quá trình hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thuế điện tử. Triển khai hoàn thuế điện tử là thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.  

Bên cạnh việc triển khai hoàn thuế điện tử, ngành Thuế đẩy mạnh việc hậu kiểm đảm bảo kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật và áp dụng biện pháp quản lý rủi ro để phân tích lựa chọn kiểm tra ngay đối với các trường hợp có rủi ro cao theo quy định tại Thông tư số 204/TT-BTC ngày 21/12/2015 quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế...

(PV)