Sẽ xây dựng Cổng giao tiếp trung gian đồng bộ thông tin của Sở TTTT

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ kết nối và tích hợp dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế trên trang web tra cứu chung của tỉnh. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, Bộ phận một cửa của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hiện đang sử dụng QHS (một ứng dụng tích hợp trong hệ thống Quản lý thuế tập trung TMS) để tiếp nhận và và xử lý các hồ sơ hành chính trong lĩnh vực Thuế. Các thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ hành chính của Cục Thuế  tỉnh Đồng Nai đều được xử lý, lưu trữ tập trung tại Tổng cục Thuế. Như vậy, việc đồng bộ, tích hợp dữ liệu tình trạng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế trên trang tra cứu chung của tỉnh Đồng Nai sẽ được xử lý, đồng bộ qua hệ thống TMS.

Hiện nay, Tổng cục Thuế chưa xây dựng cổng giao tiếp trung gian để cung cấp thông tin từ hệ thống TMS đáp ứng các yêu cầu của Cục Thuế, do đó sau khi xem xét, Tổng cục Thuế đề nghị việc xây dựng cổng giao tiếp trung gian để xử lý, đồng bộ thông tin theo tài liệu đặc tả của Sở Thông tin và Truyền thông về tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực Thuế của tỉnh Đồng Nai lên trang tra cứu thông tin chung của tỉnh sẽ được Tổng cục Thuế xem xét và đưa vào kế hoạch CNTT năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai sẽ tạm thời hàng ngày kết xuất báo cáo (định dạng file excel) từ ứng dụng QHS về tình trạng xử lý hồ sơ hành chính trong lĩnh vực Thuế và gửi sang Sở Thông tin và Truyền thông  tỉnh Đồng Nai để cập nhật lên trang tra cứu thông tin của tỉnh. 

(T.H)