Sẽ xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế cho một số trường hợp

Tại buổi họp báo chuyên đề vừa được tổ chức vào chiều ngày 20/10, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Bộ Tài chính cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế được thông qua thì sẽ xóa khoảng 1.300 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt cho các doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Dự án Luật sửa đổi lần này, các trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt gồm: Các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thuộc danh sách sắp xếp lại hoặc chuyển đổi sở hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà hiện có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng số lỗ lũy kế của DNNN thì được xem xét xóa nợ thuế ở mức để giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện sắp xếp lại DNNN tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại.

DNNN đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu mà khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê cơ quan có thẩm quyền chưa xác định số thuế nợ trong giá trị của doanh nghiệp và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt này.

DNNN đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh mà nguồn tài chính còn lại không đủ để thanh toán tiền nợ thuế theo quy định của pháp luật có liên quan.

Có thể thấy, việc xóa nợ thuế đối với DNNN nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, giao, bán, khoán, sắp xếp lại.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đã đưa ra câu hỏi rằng, việc xóa nợ tiền phạt như vậy sẽ tạo tiền lệ không tốt, không bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và có công bằng đối với các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Đình Thi cho biết: Nếu không xóa thì thực tế các trường hợp này cũng không có cơ hội thu được số tiền phạt. Bởi trong bối cảnh kinh tế giai đoạn 2012 - 2013 khó khăn, lãi suất tăng cao, nhiều doanh nghiệp không thể phát triển được. Mặc dù theo Luật phá sản, các doanh nghiệp chưa được công bố phá sản nhưng thực tế họ đã ngừng kinh doanh. Việc xóa tiền phạt đấy cũng khuyến khích doanh nghiệp nộp tiền nợ thuế gốc và tiếp tục hoạt động, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Về tỷ lệ tính tiền chậm nộp, tại khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế hiện hành quy định mức xử phạt 0,05%/ngày đối với số tiền thuế chậm nộp. Về bản chất, mức tỷ lệ này là khoản lãi chậm nộp tiền thuế tính trên số thuế còn nợ, tương ứng với 18,25%/năm; trong khi lãi suất ngân hàng giai đoạn 2011 - 2012 là 16% - 20%/năm, giai đoạn 2013 - 2014 là 11 - 12%/năm và năm 2015 là 9,5% - 10,5%. Thực tế, việc quy định mức tỷ lệ phạt chậm nộp như hiện hành đã không bảo đảm tính linh hoạt không theo kịp lãi suất ngân hàng, có thời gian thì lại còn thấp hơn lãi suất ngân hàng. Tại một số nước như Tây Ban Nha, Xlô-va-ki-a mức tỷ lệ phạt cũng được quy định theo lãi suất ngân hàng.

Do đó, đề phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế tại Luật quản lý Thuế. Theo đó, tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế bằng 0,03%/ngày tương ứng khoảng 10,95%/năm...

(T.H)