Siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số

(eFinance Online) - Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đề án về hóa đơn điện tử theo tiến độ và lộ trình; đồng thời, đề xuất các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thuế qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số.
Ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đề án về hóa đơn điện tử theo tiến độ và lộ trình. Ảnh: QM.Ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đề án về hóa đơn điện tử theo tiến độ và lộ trình. Ảnh: QM.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 6/8/2021, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Tổng thu ngân sách tính đến hết tháng 7/2021 đạt 118.051 tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 7 tháng năm 2021 đạt 777.456 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán và tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Thu từ 3 khu vực kinh tế 7 tháng năm 2021 đạt 68,1% dự toán, trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 65,2% dự toán, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 67,9% dự toán, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 70,1% dự toán. Cả nước hiện có 57/63 tỉnh, thành phố thu ngân sách đạt trên 60% dự toán.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ online cho các DN và người nộp thuế (NNT); với 99,9% DN đang hoạt động thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, tăng cường hỗ trợ qua 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế nên đã giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời gian quy định. Trong đó, riêng tháng 7/2021 các DN đã nộp được nộp 37.400 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, và 9.000 tỷ đồng tiền cổ tức và lợi nhuận còn lại vào ngân sách.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các địa phương quán triệt việc thực hiện nghiêm các chính sách gia hạn nộp thuế, tiền đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến 2/8 đã có 137.118 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 67.194 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế. Theo đó, 7 tháng năm 2021, ngành Thuế đã thực hiện 36.161 cuộc thanh, kiểm tra, kiểm tra được 357.662 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 25.972 tỷ đồng. Riêng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết (128 doanh nghiệp) đã kiến nghị xử lý 2.175 tỷ đồng. 7 tháng năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng đạt 18.802 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 8 và cả năm 2021, trên cơ sở kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể theo từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó, xác định cụ thể các nguồn thu để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu hiệu quả.

Đối với việc triển khai hóa đơn điện tử, hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương triển khai 2 nội dung: Dự án Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế và Dự án trang bị hạ tầng kỹ thuật.

Đối với dự án xây dựng và triển khai phần mềm thì sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ tại Quyết định số 1194/QĐ-BTC ngày 18/6/2021 Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1087/QĐ-TCT ngày 13/7/2021 phê duyệt dự án và đồng thời căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-BTC ngày 4/8/2021 của Bộ Tài chính về bổ sung danh mục dự toán, Tổng cục Thuế đang triển khai các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định bảo đảm bảo triển khai đợt 1 tại 6 cục thuế vào tháng 11/2021 và đến tháng 3/2022 thì sẽ triển khai trên toàn quốc theo kế hoạch.

Đối với dự án trang bị hạ tầng kỹ thuật Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1327/QĐ-BTC ngày 14/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư, Tổng cục Thuế đã hoàn thành thiết kế mô hình tổng thể và thiết kế mô hình chi tiết để báo cáo bộ thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định và triển khai vận hành chính thức hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho hóa đơn điện tử từ tháng 5/2022.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đề án về hóa đơn điện tử theo tiến độ và lộ trình; đồng thời, đề xuất các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thuế qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Quang Minh