Sơn La công khai danh sách 209 doanh nghiệp nợ thuế

(eFinance Online) - Cục thuế Sơn La vừa thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến 31/10/2016. 
Sơn La công khai danh sách 209 doanh nghiệp nợ thuế

Trên cơ sở hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), Cục thuế Sơn La hiện đang quản lý 209 doanh nghiệp có số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đến ngày 31/10/2016 chưa nộp hết vào ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 298,73 tỷ đồng.

Cục thuế Sơn La thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế. 

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế: Xem tại đây

(T.H)