Sơn La thu 140 tỷ đồng tiền nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế

(eFinance Online) - Quý I năm 2016, Cục Thuế tỉnh Sơn La thu được số tiền nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp về NSNN là 140 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Sơn La cho biết, hết quý I/2016, đơn vị đã hoàn thành thu 769 tỷ đồng vào  Ngân sách nhà nước (NSNN), đạt 94% dự toán quý Tổng cục Thuế giao; bằng 20,4% dự toán năm Bộ Tài chính giao; bằng 20% dự toán năm HĐND tỉnh giao, tăng 6% so với cùng năm 2015. Trong đó, thu từ DNNN Trung ương đạt 291 tỷ đồng; thu từ DNNN địa phương đạt 6 tỷ đồng; thu từ ĐTNN đạt 30,5 tỷ đồng; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 32,2 tỷ đồng; thu từ lệ phí trước bạ đạt 25,6 tỷ đồng; thu các khoản thuế về đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 16 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 72,5 tỷ đồng; thu tiền thuê đất đạt 4,8 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh cũng đã thực hiện quyết liệt công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế.  Quý I năm 2016, Cục Thuế tỉnh thu được số tiền nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp là 140 tỷ đồng, trong đó, thu nợ cũ là 85 tỷ đồng, thu nợ phát sinh 55 tỷ đồng.

 (PV)