Sơn La: Thu NSNN 5 tháng ước đạt 1.366 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa cho biết, thu NSNN tháng 5/2016 trên địa bàn ước đạt 350 tỷ đồng, bằng 106,06% dự toán tháng, tăng 14,75% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước đạt 1.366 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất 114 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng thu trừ xổ số kiến thiết và trừ tiền sử dụng đất đạt 1.226 tỷ đồng, bằng 34,33% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 33,88% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, tăng 10,35% so với cùng kỳ.

Về công tác thanh tra, Cục Thuế Sơn La đã thực hiện trong tháng 4/2016 là 13 cuộc, bằng 32,5% so với kế hoạch được giao. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt phát sinh 4 tháng 289 triệu đồng; số tiền truy thu thuế, tiền phạt thuế năm 2015 chuyển sang 2.105 triệu đồng; số tiền thuế truy thu, tiền phạt đã thu hồi 333 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra thuế tháng 4/2016, Cục Thuế đã kiểm tra được 3.394 lượt hồ sơ khai thuế; kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế 27 cuộc, qua kiểm tra đã thực hiện truy thu và phạt 36.664 triệu đồng; đôn đốc nộp NSNN sau khi kiểm tra là 197 triệu đồng.

(PV)