Sử dụng CKS trong giao dịch điện tử phải tuân theo Luật giao dịch điện tử

(eFinance Online) - Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, có nội dung sửa đổi bổ sung Điều 14. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân theo các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thư số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Tuy nhiên qua nghiên cứu nội dung, Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay các chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp không thuộc phạm vi tác động của Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ngoài ra các chứng thư số công cộng hiện nay đang sử dụng không đảm bảo đã đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn này. Việc quy định tuân theo tiêu chuẩn bắt buộc cần phải có lộ trình chuyển đổi, do đó không nên nêu yêu cầu quá cụ thể trong nội dung Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP. Bên cạnh đó Nghị định của Chính phủ ban hành không thể tham chiếu đến các Quyết định của Bộ được.

Chính vì thế, Tổng cục Thuế đề nghị sửa thành: "Việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân theo quy định của Luật Giao dịch điện tử."

 Về kết quả rà soát tác động của nội dung Dự thảo Nghị định sửa đổiđối với các văn bản hướng dẫn Nghị định 27/2007/NĐ-CP đang còn có hiệu lực và kiến nghị sửa đổi, Tổng cục Thuế nhất trí với kết quả rà soát tác động liên quan đến nghiệp vụ thuế bao gồm Thông tư 78/2008/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và Thông tư số 110/2015/TT-BTC.

(T.H)