Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị phạt đến 25 triệu đồng

Cục thuế TP. Hà Nội vừa có thông báo gửi các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm  tuyên truyền, phổ biến chính sách về đăng ký kinh doanh, khai thuế, nộp thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Theo đó, hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động (Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp), không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (hoặc kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh.

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm. Các loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán bao gồm: Thuế Môn bài; Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế tài nguyên; Thuế bảo vệ môi trường; Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Hồ sơ khai thuế khoán gồm: hộ nộp thuế khoán khai Tờ khai mẫu số 01/THKH và nộp theo năm cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếpchậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước. Trường hợp mới ra kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản thì hộ nộp thuế khoán nộp hồ sơ khai thuế khoán trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn quyển thì hàng quý nếu doanh thu phát sinh trên hoá đơn lớn hơn doanh thu khoán thì thực hiện nộp thuế bổ sung phát sinh đối với doanh thu chênh lệch giữa doanh thu sử dụng hoá đơn và doanh thu khoán.

Doanh thu tính thuế của hộ, cá nhân kinh doanh là mức doanh thu khoán được ổn định trong 01 năm. Trường hợp qua số liệu điều tra xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu tính thuế thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu khoán, cơ quan thuế xác định lại mức doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Bảng tỷ lệ % thuế GTGT và thuế suất thuế TNCN theo ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh
Tỷ lệ % thuế GTGT
Tỷ lệ % thuế TNCN
- Phân phối, cung cấp hàng hoá
1%
0,5%
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu
* Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp
 
5%
2%
 
5%
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu
3%
1,5%
- Hoạt động kinh doanh khác
2%
1%

Đối với hộ, cá nhân có tài sản cho thuê, Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN và Cơ quan thuế không được cấp hoá đơn lẻ trong trường hợp này.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê nhà, thuê tài sản của cá nhân mà cá nhân cho thuê có tổng doanh thu từ kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân, khai thuế thay cá nhân và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê không phân biệt lựa chọn hình thức khai thuế theo quý hay từng hợp đồng phát sinh khai thuế theo Mẫu số 01/KK-TTS kèm theo các tài liệu liên quan đến việc cho thuê tài sản (hợp đồng, thanh lý hợp đồng và tài liệu khác) cho Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

Đối với hình thức khai thuế theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh: Ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn thuê.

Cục thuế TP. Hà Nội cũng lưu ý, hộ, cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển phải có đơn đề nghị mua hoá đơn gửi Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Hộ, cá nhân kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Hộ, cá nhân kinh doanh bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sử dụng hóa đơn không đúng quy định khi bán hàng hóa, dịch vụ. Riêng hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
(T.H)