Sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP (Nghị định 108) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13, trong đó quy định thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng như sau: xăng 10%; xăng E5 8%; xăng E10 7%. Nguyên liệu để sản xuất xăng E5 bao gồm xăng RON92 (chiếm 95%) và ethanol (chiếm 5%). Khi DN nhập khẩu nguyên liệu đầu vào (xăng RON92 hay xăng khoáng) cơ quan hải quan ấn định thu 10% thuế TTĐB. Sau khi sản xuất ra xăng sinh học E5, hoặc E10 thì số thuế TTĐB phải đóng chỉ là 7-8%, nên tồn tại một khoản tiền thuế TTĐB mà DN đã đóng chưa được khấu trừ (2-3%).

Nhưng  tại Nghị định số 108 chưa có quy định hoàn thuế đối với số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết, nên DN kinh doanh mặt hàng này chưa được đảm bảo quyền lợi. Mặt khác, nghị định cũng chưa quy định rõ DN được kê khai, khấu trừ số thuế TTĐB bị cơ quan hải quan ấn định ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước, nên chưa quy định hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, gây ảnh hưởng đến giá thành của xăng E5.

Chính vì vậy, để khuyến khích sử dụng xăng sinh học thông qua giá bán và tạo điều kiện cho DN kinh doanh, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định hoàn thuế TTĐB đối với trường hợp số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học, sau khi bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác hoặc bù trừ giữa các loại thuế với nhau thì được hoàn thuế TTĐB.

Về nguồn tiền hoàn thuế TTĐB, Bộ Tài chính đề nghị bố trí nguồn ngân sách trung ương. Dự kiến số thuế TTĐB hoàn năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng. Đối với hồ sơ thủ tục hoàn thuế, dự thảo đề xuất DN lập hồ sơ hoàn thuế TTĐB như đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa quy định tại pháp luật về quản lý thuế.

(T.H)