Sửa trần tính thuế BVMT đối với xăng dầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư này nhằm thống nhất mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh thuế suất bảo vệ môi trường tại Nghị quyết số 888a.

Theo Nghị quyết số 888a ban hành ngày 10-3-2015, thuế bảo vệ môi trường được điều chỉnh đối với xăng, nhiên liệu bay từ 1.000 đ/lít lên 3.000 đồng/lít; dầu diezel từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít; dầu mazut từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/5/2015, cũng là thời điểm các Nghị quyết số 888a của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực.

Như vậy, từ 1/5, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít; dầu diezel là 1.500 đồng/lít; dầu mazut là 900 đồng/lít.

(T.H)