Tạm dừng Cổng trao đổi thông tin với đơn vị, tổ chức bên ngoài

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 803/TB-TCT thông báo về kế hoạch tạm dừng Cổng trao đổi thông tin với đơn vị, tổ chức bên ngoài.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 18h ngày 26/2/2016 đến 18h ngày 28/2/2016, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng Cổng trao đổi thông tin với các đơn vị, tổ chức bên ngoài phục vụ kiểm tra hoạt động của ứng dụng tại trung tâm dữ liệu dự phòng.

Tổng cục Thuế thông báo để các cơ quan được biết và phối hợp công việc.

(T.H)