Tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử xác thực để nâng cấp

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 896/TB-TCT thông báo về kế hoạch tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế để phục vụ nâng cấp hệ thống.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông báo này, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế để phục vụ nâng cấp hệ thống từ 9h đến 12h các ngày 14/11/2015 và ngày 15/11/2015.

Ngoài thời gian trên, hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế thu xếp công việc phù hợp.

(PV)