Tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng

Tổng cục Thuế vừa có thông báo sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 8h00 ngày 04/07/2015 đến 17h00 ngày 05/07/2015.                

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Việc tạm dừng này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho Người nộp thuế trong quá trình Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.

Từ sau 17h00 ngày 05/07/2015 hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.

(T.H)