Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế vừa có thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.

Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
Nhằm phục vụ nâng cấp hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 9h00’ đến 11h00’ ngày 14/11/2015 và từ 9h00’ đến 11h00’ ngày 15/11/2015. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.
 
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.
 
(T.H)