Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Nhằm phục vụ nâng cấp hệ thống, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ 9h00 đến 11h00 thứ bảy ngày 28/05/2016 và từ 21h00 đến 23h00 thứ bảy ngày 28/05/2016, hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử sẽ tạm dừng.

Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện kê khai, nộp thuế.

(T.H)