Tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa thông báo Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân . 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân sẽ tạm dừng để phục vụ nâng cấp hệ thống. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017.

Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế đề nghị sau thời gian 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 các đơn vị ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế cử cán bộ phối hợp kiểm tra hoạt động của ứng dụng.

(T.H)