Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng trong ngày 24/08/2014

Tổng cục Thuế vừa thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng diễn ra trong ngày 24/08/2014, để phục vụ nâng cấp ứng dụng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, việc tạm dừng diễn ra nhằm thực hiện nâng cấp ứng dụng đáp ứng chuẩn dữ liệu hồ sơ thuế theo định dạng mới (XML).

Nội dung nâng cấp bao gồm: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK); Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK); Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer).

Sau khi nâng cấp, hệ thống sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML).

Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế thu xếp thời gian gửi hồ sơ khai thuế tháng 08/2014 và có kế hoạch chuyển sang sử dụng định dạng dữ liệu mới (hướng dẫn sử dụng sẽ được thông báo khi nâng cấp).

(T.H)