Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế vừa có thông báo Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử để phục vụ nâng cấp hệ thống mạng từ 20h00’ đến 21h00’ ngày 05/12/2015. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.

(T.H)