Tạm dừng khai thuế và nộp thuế điện tử trong 4 ngày

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa có kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử để phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016 để phục vụ kiểm tra hoạt động các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng.

Ngoài thời gian nêu trên các hệ thống vẫn hoạt động bình thường. 

(T.H)