Tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu hàng hóa dự án cầu Nhật Tân

Bộ Tài chính vừa có công văn 2635/BTC-TCHQ ngày 26/02/2015, yêu cầu Cục Hải quan và Cục Thuế các tỉnh, thành phố tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng với hàng hóa phục vụ dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường hai đầu cầu và đường nối sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hóa do các nhà thầu nước ngoài NK thuộc các dự án nêu trên, kể từ ngày giải phóng hàng đến khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng để nộp thuế. 

Nhưng thời gian tối đa không quá 2 năm kể từ ngày giải phóng hàng hóa và không bị tính chậm nộp đối với số tiền thuế được tạm thời chưa thu. 

Số tiền thuế được tạm thời chưa thu không vượt quá số tiền NSNN chưa bố trí để nộp thuế. 

Khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng, các nhà thầu nước ngoài phải nộp ngay số tiền thuế còn nợ. 

Trường hợp Bộ Giao thông vận tải đã bố trí vốn đối ứng, nhưng nhà thầu nước ngoài chập nộp thuế thì phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày được bố trí vốn đối ứng đến khi thực nộp thuế. 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, việc tạm thời chưa thu thuế chỉ áp dụng đối với các nhà thầu nước ngoài thuộc danh sách các nhà thầu nước ngoài nêu tại công văn số 13924/BGTVT-CQLXD ngày 04/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải, không áp dụng với các nhà thầu Việt Nam. 

Về thuế GTGT trong nước của các nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời chưa thu thuế GTGT với các nhà thầu nước ngoài thực hiện các dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường hai đầu cầu và đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân. 

Thời gian được tạm thời chưa thu thuế GTGT cho đến khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng cho nhà thầu nước ngoài. 

Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế GTGT nhà thầu nước ngoài không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán. 

Các nhà thầu nước ngoài phải nộp ngay số tiền thuế đã được tạm thời chưa thu  khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng để thanh toán. 

(T.H)